Tuotteistaminen pienyrityksessä

Tuotteistaminen pienyrityksessä -verkkokoulutus. Asiantuntijana Anneli Hulkko

Opi rakentamaan menestyvä tuote tai palvelu tuotteistamalla

Valmennuksessa opit:

 • mitä tarkoittaa tuotteen tai palvelun tuotteistaminen
 • mitä työvaiheita tuotteistamisprosessi sisältää
 • miten ja mihin on varauduttava ennalta
 • miten yrittäjä tai yritys voi ottaa kehitystyön osaksi liiketoimintaa
 • konkreettisia työkaluja
  • budjetointiin
  • palvelupolun määrittelyyn
  • brändäykseen
  • kehitystyön läpiviemiseksi

Tuotteistaminen ei ole vain suuryritysten juttu

Vaikka asiakkaan ongelma olisi tunnistettu ja tuote tai palvelu valmiina myytäväksi, törmäävät yritykset usein erilaisiin ongelmiin:

 • ratkaisuja räätälöidään jokaiselle asiakkaalle erikseen, joka vie aikaa ja resursseja
 • hinnoittelu on epäselvä
 • katetta ei jää 
 • asiakas ei täysin ymmärrä mitä yritys myy tai mitä hyötyä tuotteesta tai palvelusta hänelle on.

Ratkaisu näihin ongelmiin on tuotteistaminen. Tuotteistaminen tarkoittaa tuotteen tai palvelun paketoimista helposti ostettavaksi selkeäksi ratkaisuksi, joka vastaa asiakkaan aitoon tarpeeseen.

Jos haluat lanseerata uuden palvelun tai tuotteen kustannustehokkaasti, haluat määritellä sille asiakaskunnan ja haluat palvelusta selvän ja houkuttelevan, on tämä koulutus juuri sinua varten. 

Tuotteistaminen pienyrittäjille -koulutus auttaa pienyrittäjää ymmärtämään tuotteistamisen hyödyt ja avaa tuotteistamisprosessin eri vaiheet käytännönläheisesti. Koulutuksen jälkeen osaat aloittaa tuotteistamisprosessin, ymmärrät sen vaiheet ja osat suunnitella onnistumiseen johtavan tuotteistamisen polun.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu pk-yritysten johtajille ja omistajille sekä mikroyrityksille.

Valmennuksen sisältö

– Tuotteistaminen ei ole vain suuryritysten juttu

– Mitä etua palvelun tai tuotteen tuotteistaminen tuo

– Mistä aloittaa tuotteistaminen

– Tuotteistamisen eri vaiheet

– Käytännön vinkkejä tuotteistamisen aloittamiseen

Osallistumisohjeet

Kysy seuraavan webinaarisarjan ajankohdasta laittamalla sähköpostia osoitteeseen: valmennukset@ebafinland.fi.