Categories
Kyberturvallisuus Liiketoiminnan kehittäminen

Toimivan tietoturvasuunnitelman rakentaminen

Tässä koulutuksessa opit rakentamaan yrityksellesi toimivan tietoturvasuunnitelman ja ottamaan sen käyttöön.

Missä ja milloin:
Koulutuspäivät (moduuli 1) 5.10.2022, (moduuli 2) 18.10.2022 ja (moduuli 3) 8.11.2022 klo 09.00-12.00. Verkkokoulutus.

Osallistumismaksu:
Koulutuskokonaisuus (moduulit 1-3) 554 € + alv 24 %. Ryhmäetuhinta (kaksi tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta) 434 € + alv 24% per osallistuja.

Yksittäinen koulutuspäivä (moduuli 1, 2 tai 3) 238 € + alv 24%. Ryhmäetuhinta 198 € + alv 24% per osallistuja.

Koulutuspäivät 5.10.2022 ja 18.10.2022 (moduulit 1 ja 2) 406 € + alv 24%. Ryhmäetuhinta 326 € + alv 24% per osallistuja.

Maksu ennen koulutusta.

Opi tietoturvasuunnitelman rakentaminen ja käyttöönotto

Koulutuksessa opit

 • mitä tietoturva ja kyberturvallisuus tarkoittavat
 • kartoittamaan yrityksesi tietoturva- ja kyberturvallisuustilanteen ja ennakoimaan riskit
 • mikä tietoturvasuunnitelma on ja miten se rakennetaan
 • miten tietoturvasuunnitelma otetaan käyttöön.

Päämääränä tietoturvan parantaminen

Digitalisaation kehittyminen ja lisääntyminen tuo mukanaan uudenlaisia uhkia ja haasteita. Liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutostilassa.

Toimivan tietoturvasuunnitelman rakentaminen -webinaarikokonaisuus antaa osallistujalle hyvät tiedot ja ymmärryksen eritasoisista ongelmista ja haasteellisista tilanteista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Webinaarikokonaisuus tarjoaa työkalut ja ohjeet, joiden avulla voit rakentaa yrityksesi tarpeisiin sopivan tietoturvasuunnitelman.

Tietoturvasuunnitelma ei ole pelkkä paperi. Tavoitteena on rakentaa suunnitelma, joka toimii käytännössä. Tietoturvasuunnitelma on kokonaisuus, jossa syyt ja seuraukset ovat kuvattuna selkeästi ja helposti ymmärrettävästi ja joka osallistaa koko henkilökunnan huolehtimaan yrityksen tietoturvasta.

Asiantuntijana Mikko Kortelainen, INNOCODE ja Anneli Hulkko, KLARISSA

Mikko Kortelainen omaa yli kahden vuosikymmenen kokemuksen ICT-johtamisesta sekä vaativista kehityshankkeiden läpivienneistä. Toimeksiannot ovat olleet monimutkaisia sekä teknisesti että organisaatioiden kannalta.

Toimeksiannoissa ovat yhdistyneet ICT:n mahdollisuuksien toteuttaminen ja organisaation toimintatapojen kehittäminen. Kysymys on aina ollut kokonaiskuvan muodostamisesta, oikean etenemistavan valitsemisesta ja yhteistyön synnyttämisestä.

Mikko on vastannut vaativissa järjestelmäprojekteissa tietojärjestelmien tietoturvallisesta rakentamisesta sekä tehnyt useita tietoturva-auditointeja eri yrityksille ja organisaatioille.

Anneli Hulkko on kumppanina ja tukena yrittäjälle, joka aidosti haluaa muuttaa toimintatapoja, kehittää liiketoimintaa ja löytää uusia yrittämisen mahdollisuuksia.

Annelilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus eri liiketoiminnoista, kuten liiketoiminnan kehittämisestä, muutoksesta, strategian määrittelystä ja toteutuksesta sekä ERP-järjestelmien käyttöönotosta.

Nykyisin Anneli toimii yrittäjänä valmentaen yrittäjiä ja auttaen erilaisia yrityksiä kehittämään toimintaansa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu pk-yritysten johtajille ja omistajille sekä mikroyrityksille.

Koulutuksen ohjelma

MODUULI 1.

Keskiviikko 5.10.2022 klo 09.00-12.00. Tauko noin klo 10:20-10:35.

Tunnista ja minimoi tietoturvariskit

 • Tietoturvan historia
  • Miten turvallisuus on kehittynyt
  • Miten kyberturvallisuus on kehittynyt
 • Miksi toimiva yritys tarvitsee tietoturvasuunnitelman
  • Nykypäivän vaarat ja uhat sekä niitten tunnistamisen tärkeys
 • Tietoturvaongelmien havainnollistaminen
  • Esimerkkejä
 • Mitä täytyy ottaa huomioon, kun lähdetään rakentamaan yrityksen tietoturvasuunnitelmaa
  • Ongelmien havaitseminen
  • Työkaluja ratkaisujen ymmärtämiseen
  • Tietoturvasuunnitelmien eri malleja
  • Tietoturvasuunnitelma vs. liiketoimintasuunnitelma

Tehtävä koulutuksen jälkeen: Kartoita ja pohdiskele yrityksesi tietoturvatilannetta. Onko ongelmia, haasteita tai heikkoja kohtia?

MODUULI 2.

Tiistai 18.10.2022 klo 09.00-12.00. Tauko noin klo 10:20-10:35.

Näin rakennat toimivan tietoturvasuunnitelman

 • Tietoturva-SWOT: mikä ja miksi
 • Tietoturvasuunnitelman rakentaminen
  • Ongelma
   • Miksi se on ongelma ja miten se ilmene
  • Ongelman vakaavuus
  • Miten ongelma ratkaistaan
  • Miten varaudutaan tulevaisuudessa
  • Miten varautumissuunnitelman toimivuutta testataan
  • Vastuuhenkilöt
  • Aikataulutus
  • Laajuus

Tehtävä koulutuksen jälkeen: Laati yrityksesi tietoturvasuunnitelma versio 1. Tee suunnitelma avoimmeksi jääneitten asioitten käsittelyä varten. Pohdiskele miten jalkautat suunnitelman käytäntöön ja sitoutat henkilöstön suunnitelmaan.

MODUULI 3.

Tiistai 8.11.2022 klo 09.00-12.00. Tauko noin klo 10:20-10:35.

Tietoturvasuunnitelma päivittäiseksi työkaluksi

 • Tietoturvasuunnitelmasta ei ole hyötyä johtajan kassakaapissa
 • Miten saadaan henkilöstö hyväksymään suunnitelma
  • Sitouttaminen
  • Perehdyttäminen
  • Kehittäminen
  • Mukaan ottaminen
  • Kannustaminen
  • Vuoropuhelu
 • Lyhyt yhteenveto kaikista moduuleista. Jatkuvuus on tärkeää.

Osallistumisohjeet

Koulutus toteutetaan Teams-sovelluksella. Saat kaksi päivää ennen koulutusta sähköpostiisi osallistumislinkin ja ohjeet.

Ilmoittaudu koulutukseen