Toimivan tietoturvasuunnitelman rakentaminen

Tietoturvasuunnitelman rakentaminen Asiantuntijoina Mikko Kortelainen ja Anneli Hulkko

Opi tietoturvasuunnitelman rakentaminen ja käyttöönotto

Valmennuksessa opit

 • mitä tietoturva ja kyberturvallisuus tarkoittavat
 • kartoittamaan yrityksesi tietoturva- ja kyberturvallisuustilanteen ja ennakoimaan riskit
 • mikä tietoturvasuunnitelma on ja miten se rakennetaan
 • miten tietoturvasuunnitelma otetaan käyttöön.

Päämääränä tietoturvan parantaminen

Digitalisaation kehittyminen ja lisääntyminen tuo mukanaan uudenlaisia uhkia ja haasteita. Liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutostilassa.

Toimivan tietoturvasuunnitelman rakentaminen -webinaarikokonaisuus antaa osallistujalle hyvät tiedot ja ymmärryksen eritasoisista ongelmista ja haasteellisista tilanteista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Webinaarikokonaisuus tarjoaa työkalut ja ohjeet, joiden avulla voit rakentaa yrityksesi tarpeisiin sopivan tietoturvasuunnitelman.

Tietoturvasuunnitelma ei ole pelkkä paperi. Tavoitteena on rakentaa suunnitelma, joka toimii käytännössä. Tietoturvasuunnitelma on kokonaisuus, jossa syyt ja seuraukset ovat kuvattuna selkeästi ja helposti ymmärrettävästi ja joka osallistaa koko henkilökunnan huolehtimaan yrityksen tietoturvasta.

Kohderyhmä

Valmennus on suunnattu pk-yritysten johtajille ja omistajille sekä mikroyrityksille.

Valmennuksen sisältö

MODUULI 1.

Tunnista ja minimoi tietoturvariskit

 • Tietoturvan historia
  • Miten turvallisuus on kehittynyt
  • Miten kyberturvallisuus on kehittynyt
 • Miksi toimiva yritys tarvitsee tietoturvasuunnitelman
  • Nykypäivän vaarat ja uhat sekä niitten tunnistamisen tärkeys
 • Tietoturvaongelmien havainnollistaminen
  • Esimerkkejä
 • Mitä täytyy ottaa huomioon, kun lähdetään rakentamaan yrityksen tietoturvasuunnitelmaa
  • Ongelmien havaitseminen
  • Työkaluja ratkaisujen ymmärtämiseen
  • Tietoturvasuunnitelmien eri malleja
  • Tietoturvasuunnitelma vs. liiketoimintasuunnitelma

Tehtävä koulutuksen jälkeen: Kartoita ja pohdiskele yrityksesi tietoturvatilannetta. Onko ongelmia, haasteita tai heikkoja kohtia?

MODUULI 2.

Näin rakennat toimivan tietoturvasuunnitelman

 • Tietoturva-SWOT: mikä ja miksi
 • Tietoturvasuunnitelman rakentaminen
  • Ongelma
   • Miksi se on ongelma ja miten se ilmene
  • Ongelman vakaavuus
  • Miten ongelma ratkaistaan
  • Miten varaudutaan tulevaisuudessa
  • Miten varautumissuunnitelman toimivuutta testataan
  • Vastuuhenkilöt
  • Aikataulutus
  • Laajuus

Tehtävä valmennuksen jälkeen: Laati yrityksesi tietoturvasuunnitelma versio 1. Tee suunnitelma avoimmeksi jääneitten asioitten käsittelyä varten. Pohdiskele miten jalkautat suunnitelman käytäntöön ja sitoutat henkilöstön suunnitelmaan.

MODUULI 3.

Tietoturvasuunnitelma päivittäiseksi työkaluksi

 • Tietoturvasuunnitelmasta ei ole hyötyä johtajan kassakaapissa
 • Miten saadaan henkilöstö hyväksymään suunnitelma
  • Sitouttaminen
  • Perehdyttäminen
  • Kehittäminen
  • Mukaan ottaminen
  • Kannustaminen
  • Vuoropuhelu
 • Lyhyt yhteenveto kaikista moduuleista. Jatkuvuus on tärkeää.

Osallistumisohjeet

Kysy seuraavan webinaarisarjan ajankohdasta laittamalla sähköpostia osoitteeseen: valmennukset@ebafinland.fi.