Tietoturvariskien tunnistaminen

Tietoturvasuunnitelman rakentaminen Asiantuntijoina Mikko Kortelainen ja Anneli Hulkko

Opi tunnistamaan tietoturvariskit

Valmennuksessa opit

 • mitä tietoturva ja kyberturvallisuus tarkoittavat
 • tunnistamaan ja ennakoimaan tietoturvariskit
 • kartoittamaan yrityksesi tietoturva- ja kyberturvallisuustilanteen
 • tietoturvasuunnitelman merkityksen
 • mitä tulee ottaa huomioon tietoturvasuunnitelmaa luodessa.

Päämääränä tietoturvan parantaminen

Liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutostilassa. Digitalisaation kehittyminen ja lisääntyminen tuo mukanaan uudenlaisia uhkia ja haasteita.

Tässä valmennuksessa opit tunnistamaan tietoturvariskit ja uhat.

Kohderyhmä

Valmennus on suunnattu pk-yritysten johtajille ja omistajille sekä mikroyrityksille.

Sisältö

Tietoturvariskien tunnistaminen

 • Tietoturvan historia
  • Miten turvallisuus on kehittynyt
  • Miten kyberturvallisuus on kehittynyt
 • Miksi toimiva yritys tarvitsee tietoturvasuunnitelman
  • Nykypäivän vaarat ja uhat sekä niitten tunnistamisen tärkeys
 • Tietoturvaongelmien havainnollistaminen
  • Esimerkkejä
 • Mitä täytyy ottaa huomioon, kun lähdetään rakentamaan yrityksen tietoturvasuunnitelmaa
  • Ongelmien havaitseminen
  • Työkaluja ratkaisujen ymmärtämiseen
  • Tietoturvasuunnitelmien eri malleja
  • Tietoturvasuunnitelma vs. liiketoimintasuunnitelma

Tehtävä koulutuksen jälkeen: Kartoita ja pohdiskele yrityksesi tietoturvatilannetta. Onko ongelmia, haasteita tai heikkoja kohtia?

Osallistumisohjeet

Kysy seuraavan webinaarisarjan ajankohdasta laittamalla sähköpostia osoitteeseen: valmennukset@ebafinland.fi.