Lupa- ja korttikoulutukset

Miksi työturvallisuuskoulutusta tarvitaan

Työturvallisuus tarkoittaa toimintaa, jolla pyritään varmistamaan työntekijöiden turvallisuus ja terveys työpaikalla. Työturvallisuus on tärkeää, koska se auttaa vähentämään työtapaturmia ja muita työpaikkahäiriöitä, mikä puolestaan ​​parantaa työtehokkuutta ja vähentää yrityksen kustannuksia.

Työturvallisuuskoulutus on tärkeä osa työturvallisuuden varmistamista, koska se auttaa työntekijöitä ymmärtämään työpaikan turvallisuusmääräyksiä ja opettaa heille, miten toimia turvallisesti työpaikalla. Osallistuminen työturvallisuuskoulutukseen auttaa työntekijöitä ymmärtämään, miten he voivat suojata itseään ja muita työpaikalla sekä parantaa yrityksen työturvallisuutta yleisesti.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus antaa sinulle TTK ry:n myöntämän vihreän työturvallisuuskortin. Korttikoulutus kestää 8h ja se suoritetaan etäkoulutuksena verkon yli. Korttikoulutus on suunnattu rakennusalalle ja siellä turvalliseen työskentelyyn. Koulutukseen voi osallistua myös rakennusalan ulkopuolelta. Tavoitteena on mielenkiintoinen kurssi, josta on oikeasti hyötyä!
Näytä lisää