ChatGPT työn ja kehittämisen buustaajana- verkkovalmennus

Verkkovalmennus ajankohdat:

Tulossa pian!,

ChatGPT projektin tukiälynä

Open AI:n 2022 vuoden lopulla julkaisema ChatGPT on älykäs, keskusteleva tekstimalli, joka lisää tuottavuutta ja hauskuutta tiimisi työskentelyyn – ilman merkittäviä investointeja. Koulutuksen avulla opit ymmärtämään, kuinka tekoäly voi tukea projektinhallintaa, parantaa tiimin koordinaatiota ja edistää projektien onnistumista. Se auttaa sinua generoimaan uusia ideoita, laatimaan suunnitelmia ja ohjeita, ratkaisemaan ongelmia ja poistamaan luovuuden esteitä. Yhdistettynä muihin palveluihin ChatGPT mahdollistaa uuden, tehokkaamman tavan raportointiin sekä tiedon generointiin ja analysointiin.

Valmennus on suunniteltu kaikille projekteissa työskenteleville – olitpa sitten tuoteomistaja, projektipäällikkö, tiimin vetäjä, konsultti tai tekninen asiantuntija.

Tekoälyn ja tietoturvan asiantuntijamme tarjoaa sinulle ajantasaisen paketin sisältäen sekä teoreettista tietoa että innostavia käytännön esimerkkejä, joilla löydät tapoja soveltaa ChatGPT:tä omassa työssäsi. Kysymyksille ja keskustelulle on varattu aikaa koulutuksen lopussa.

Ohjelma + sisältö:

9:00 – koulutus alkaa

1. Johdanto (30 minuuttia)

 • Tekoälyn ja ChatGPT:n perusteet
 • ChatGPT:n rooli ja mahdollisuudet projektinhallinnassa

2. ChatGPT:n hyödyntäminen projektinhallinnassa (60 minuuttia)

 • ChatGPT:n soveltaminen projektinhallintaan: ideoiden generointi, suunnitelmien ja ohjeiden laatiminen, ongelmanratkaisu
 • Harjoitus: ChatGPT:n käyttö projektin eri vaiheissa
 • Keskustelu ja kysymyksiä

Tauko (15 minuuttia)

3. ChatGPT ja tietoturva (45 minuuttia)

 • Tietoturvan perusteet tekoälyssä
 • Tietoturvakäytännöt ja -vaatimukset ChatGPT:n käytössä
 • Case-esimerkit ja parhaat käytännöt

4. ChatGPT:n integrointi muihin palveluihin (30 minuuttia)

 • Miten yhdistää ChatGPT muuhun teknologiaan parhaan hyödyn saavuttamiseksi
 • Esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä

5. Keskustelua ja kysymyksiä (30 minuuttia)

 • Osallistujien kokemukset ja näkemykset ChatGPT:n käytöstä
 • Keskustelua ja kysymyksiä
 • Palaute ja koulutuksen päättäminen

Valmennuksen hinta:
Valmennuksen kesto: 3h

Kouluttajana

Mikko Kortelainen omaa yli kahden vuosikymmenen kokemuksen ICT-johtamisesta sekä vaativista kehityshankkeiden läpivienneistä. Toimeksiannot ovat olleet monimutkaisia sekä teknisesti että organisaatioiden kannalta.

Toimeksiannoissa ovat yhdistyneet ICT:n mahdollisuuksien toteuttaminen ja organisaation toimintatapojen kehittäminen. Kysymys on aina ollut kokonaiskuvan muodostamisesta, oikean etenemistavan valitsemisesta ja yhteistyön synnyttämisestä.

Mikko on vastannut vaativissa järjestelmäprojekteissa tietojärjestelmien tietoturvallisesta rakentamisesta sekä tehnyt useita tietoturva-auditointeja eri yrityksille ja organisaatioille.